CarreraSegregacion

Segregació vs Comprensió

La LOMCE aposta per la selecció de l’alumnat i la derivació primerenca cap a itineraris secundaris i cap al món laboral

QUÈ > L’escola por entendre’s com una carrera o com un camí. Com una cursa cap al món laboral o com un episodi fonamental de la trajectòria educativa i vital de les persones. L’escola segregadora diversifica els itineraris d’ensenyament a edats molt primerenques amb la finalitat de seleccionar i repartir l’alumnat dins el sistema educatiu i fora d’aquest, en el món laboral. Aquest model presenta una oferta educativa diversa, excloent i carregada de significació (prestigi i desprestigi) des de molt d’hora i no entén l’educació com com un estadi fonamental de la formació personal i social de les persones ni com un mitjà per compensar les desigualtats socials sinó com un mitjà de repartiment cap a la vida laboral i de clonació de les realitats (i desigualtats) socials existents.

L’escola comprensiva, per contra, ofereix a tots els alumnes una mateixa forma d’ensenyament obligatori fins a edats molt avançades (16 anys) de manera que es desenvolupa un currículum bàsic comú no pas amb la finalitat de “fer carrera” sinó amb la d’assolir una educació integral (coneixements, valors i competències) i integradora (que ofereixi igualtat d’oportunitats a totes les persones). L’escola comprensiva no es contradiu amb l’educació personalitzada i diversa, sinó que proporciona uns fonaments comuns que assegurin l’accés a tothom a les mateixes oportunitats per a gaudir d’una educació adient per a cada alumne i context. L’escola comprensiva entén que els alumnes tenen diferents ritmes d’aprenentatge i que evolucionen vitalment. Triar massa d’hora segons quins itineraris, tal com proposa l’escola segregadora, va en contra de la pròpia naturalesa evolutiva de les persones a més de suprimir la igualtat d’oportunitats en l’accés a les diferents possibilitats educatives. La finalitat bàsica de l’escola comprensiva és, en definitiva, evitar que es produeixin opcions diferents a edats primerenques i d’aquesta manera reduir les desigualtats que constitueixen un greu fre per a l’avanç social i econòmic global . El retard en la selecció ajuda a detectar i promoure els alumnes més capaços i evita la pèrdua de talents. L’allunyament del moment de la selecció que promou l’escola comprensiva, a més, permet adoptar una major flexibilitat en el contingut i els mètodes d’ensenyament i, per tant, uns programes més adaptats als interessos i peculiaritats del grup i de cada un dels alumnes. 

LOMCE > L’any 1990 la LOGSE va fer una aposta explícita per l’escola comprensiva ampliant l’educació obligatòria dels 14 als 16 anys. Aquest va ser un dels eixos rectors de la llei i els informes PISA n’avalen els resultats ja que, en equitat, Espanya es trobava en els llocs més alts del rànquing. La LOMCE, tanmateix, canvia de model i aposta per segregar els alumnes en edats primerenques. La implantació d’avaluacions externes i la “flexibilització de trajectòries” (amb la invenció de la Formació Professional Bàsica com a màxim exponent, un nou itinerari que deriva cap al món laboral als 15 anys sense permetre obtenir el Graduat Escolar) són els dos eixos de la LOMCE que introdueixen els mecanismes de separació, selecció i llançament de l’alumnat cap al món laboral abans dels 16 anys. La LOMCE modifica l’ESO i introdueix diferents vies diversificadores, acabant amb la intenció de configurar l’ESO com una Educació Secundària Obligatòria:

  • A segon d’ESO (13-14 anys) la LOMCE introdueix els Programes de Millora de l’Aprenentatge (article 27 de la llei). Una part dels nens i nenes seran apartats de la via principal que condueix a la universitat i quedaran aparcats en vies secundàries. En els contextos socials més desafavorits, la divisió classista queda assegurada.
  • A partir de tercer d’ESO (14-15 anys) amb la introducció d’una Formació Professional Bàsica.
  • A  quart d’ESO (15-16 anys) la LOMCE separa entre ensenyaments acadèmics i ensenyaments aplicats, els primers condueixen al Batxillerat i els segons a la Formació Professional.

D’aquesta manera l’escola deixa d’entendre’s com una eina d’equitat i igualtat d’oportunitats i passa a reproduir i extendre les desigualtats socials.

+ INFO > https://dicoeccsociais.wordpress.com/2012/10/26/la-escuela-comprensiva/

http://www.eldiario.es/clm/palabras-clave/LOMCE-prioridad-implantarla-contexto-crisis_6_409169085.html

COM POTS BLOQUEJAR LA LOMCE? > No recomanar la tria d’itineraris segregadors

Descarrega’t i comparteix el banner > Penja’l al Facebook, a Twitter, al Whatsup, envia’l per mail… Passa’l:

Noalalomce_net_Objectiu

Noalalomce_net_Objectivo_es