Notes

#1 REAPARICIÓ DE LES NOTES A PRIMÀRIA

Poques són les persones espanyoles i catalanes que han viscut sense notes. La qualificació mitjançant punts, un sistema que serveix per establir mitjanes estadístiques, per fer comparatives i per quantificar l’aprenentatge, està tan naturalitzat que a ningú no li ha sorprés que a primària l’administració catalana (i espanyola) hagi demanat als mestres la introducció de qualificacions numèriques a l’expedient dels alumnes. La LOGSE havia desterrat les notes de primària en favor d’informes qualitatius, que tinguessin en compte la progressió de l’alumne dins un cicle. Amb la LOMCE, però, les notes desembarquen novament a primària i ningú, ni pares ni mestres, no s’ha sorprés: forma part de la nostra cultura educativa conservadora.

notas