BurroZanahoria

Motivació extrínseca vs motivació intrínseca

La LOMCE aposta per la motivació extrínseca de l’aprenentatge deixant de banda l’interés, la curiositat i el desenvolupament personals

QUÈ > Els sistemes educatius tradicionals han girat entorn els exàmens, les notes i la superació de cursos principalment en dos sentits: com a instruments fonamentals d’avaluació de l’alumnat i del sistema i com a eina d’estimulació i motivació de l’alumnat. En tant que eines de motivació, els exàmens, les notes i la superació de cursos són instruments extrínsecs que permeten adquirir acreditacions burocràtiques (informes, graduat escolar…) però no incideixen en la motivació intrínseca del valor de l’aprenentatge per l’aprenentage, de la importància de la curiositat i l’interés personal de cara al desenvolupament de la persona en el marc escolar.

LOMCE > La LOMCE aposta pel sistema de motivació extrínseca (afí al model psicològic conductista) reforçant les proves externes, les revàlides, la reintroducció de notes a cursos on havien desaparegut o la supressió dels cicles com a unitats temporals d’aprenentatge, que deixaven de banda la idea finalista de superar el curs per tal de respectar els diferents ritmes d’aprenentage dels alumnes. La focalització en les motivacions extrínseques contribueixen a enfortir l’avorriment i la falta d’interès real de l’alumnat per aprendre de manera significativa, rellevant i creativa. Simplement s’”aprèn” per superar obstacles.

+ INFO > http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4154546

COM POTS BLOQUEJAR LA LOMCE? > No portar les criatures a les proves externes de 3er i de 6è de primària

Descarrega’t i comparteix el banner > Penja’l al Facebook, a Twitter, al Whatsup, envia’l per mail… Passa’l:

Noalalomce_net_Aprenentatge

Noalalomce_net_Aprendizaje_es