El 9 de desembre de 2013 es va aprovar la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa, popularment coneguda com a LOMCE o llei Wert. Aquesta llei era la setena llei orgànica educativa d’ençà de l’adveniment de la democràcia a Espanya i va ser aprovada en solitari pel PP, sense un debat polític ni científic previ i sense el suport de cap altra formació política. Quines eren les dues raons adduïdes pel govern estatal per dur a terme una reforma integral del sistema educatiu?

Fracàs i abandonament escolar + Baix nivell educatiu

L’abandonament escolar i els mals resultats del sistema educatiu espanyol en algunes avaluacions internacionals, com PISA, eren fets evidents. Tanmateix, per als estudis especialitzats, les dues causes principals que portaven a l’abandonament escolar i el baix nivell educatiu, és a dir, als mals resultats del sistema espanyol eren perfectament identificables:

Avorriment i absència d’interès de l’alumnat + Model pedagògic academicista i obsolet

Per contra, el govern del PP, amb José Ignacio Wert al capdavant, va optar per realitzar una sèrie d’innovacions que anaven exactament en el sentit contrari de solucionar les causes profundes del fracàs del sistema educatiu espanyol i que perpetuaven la desmotivació i la pedagogia conservadora. Wert va basar la nova llei en dos eixos bàsics.

Continguts memorístics, dirigits i tancats + Model d’ensenyament tradicional i directiu

D’ençà de la seva aprovació, la LOMCE s’ha anat introduïnt a les escoles de manera paulatina, curs rere curs. L’any acadèmic 2015-2016, tanmateix, és un any clau en el desplegament de la LOMCE i un any clau, per tant, per aturar-la.

QUÈ ÉS I QUÈ NO ÉS LA LOMCE?

La LOMCE respon a un model pedagògic, ètic i polític concret. Aquí te l’expliquem i tú jutges

Noalalomce_net_Hora_Wert

SABRIES IDENTIFICAR LA LOMCE?

Posa’t a prova! Quins canvis introduïts per la LOMCE reconeixeries com a tals?