La guia pràctica. Com puc fer objecció de consciència de la LOMCE?

Sóc mestre/a, sóc director/a
#1 Manteniu la funció d’aprovació dels consells escolars
#2 Concentreu en un o dos dies les proves externes de 3er de primària per facilitar la logística del boicot de les famílies i informeu de les dates en què es faran
#3 Qualifiqueu amb un 10 a tots els alumnes de primària per no facilitar el càlcul de mitjanes ni la classificació
#4 No recomaneu la tria de l’itinerari de formació professional bàsica a 4rt de secundària
#5 Utilitzeu el català com a llengua vehicular
#6 Mantingueu l’assignatura de medi a primària
#7 Apliqueu l’excepcionalitat prevista i permeteu que alumnes d’ESO amb 3 matèries suspeses puguin passar de curs

Sóc alumne/a, sóc pare/mare
#1 No porteu els fills a l’escola els dies de les proves de 3er i de 6è de primària: no fer les proves no té cap conseqüència en l’expedient. Només cal que la classe s’autoorganitzi per fer activitats alternatives aquells dies. Si feu el boicot envieu un mail a xarxaescolesinsubmises@gmail.com perquè us comptabilitzem
#2 No demaneu les assignatures de Religió ni Empreneduria i Activitat Empresarial: demaneu més hores de Filosofia per desenvolupar la vostra competència crítica