Conductisme

Conductisme vs Constructivisme

La LOMCE torna a un model psicològic conductista basat en el premi-càstig

QUÈ > El conductisme és una corrent psicològica que pren com a objecte principal el comportament de les persones i planteja l’aprenentatge com una successió de reflexos condicionats vinculats als estímuls i reforços del medi ambient. Un exàmen seria, per exemple, un estímul exterior i aprovar-lo o treure’n molt bona nota denotaria un aprenentatge i un comportament ‘correcte’. El constructivisme, per contra, és una corrent psicològica que considera que això no demostra cap aprenentatge substancial, sinó simplement la perícia de superar un exàmen. Segons el constructivisme, aprendre és aprendre significativament i això no s’assoleix per mitjà d’estímuls i reforços externs sinó a través d’un procés interactiu, participatiu i dinàmic de la persona amb l’exterior, que va construïnt els seus propis procediments per resoldre situacions i va modificant progressivament els seus aprenentatges a partir de la pròpia construcció i interacció. Lluny de ser un reflex condicionat, l’aprenentatge és una construcció deliberada i significativa.

LOMCE > El sistema educatiu espanyol va apostar pel model constructivista amb la LOGSE (1990), llei que tenia la corrent constructivista com a marc psicològic subjacent. Aquest aliniament era natural tenint en compte que es tracta d’un paradigma plenament vigent i estès en les ciències cognitives des de la divulgació a la dècada de 1960 de la obra dels seus principals investigadors, Jean Piaget (1896-1980), Lev Vygotski (1896-1934) o Jerome Bruner (1915). La idea d’aprendre fent, fenòmens com el do it yourself o la moda dels tallers i altres formats d’aprenentatge no academicistes són algunes mostres culturals de com el model psicològic constructivista es va estenent en diferents àmbits de la societat. Malgrat això, la LOMCE trenca amb l’aposta pel constructivisme que havia fet la LOGSE i torna al model conductista que es fixa en el comportament dirigit per estímuls com els exàmens, les notes i la superació de cursos. Això no només va en detriment de quina és la millor manera d’aprendre significativament, tal com venen demostrant les ciències cognitives des de fa dècades, sinó que el model conductista contribueix a l’avorriment i la falta de motivació de l’alumnat, una de les principals causes del fracàs del nostre sistema educatiu.

+ INFO > http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4154546

COM POTS BLOQUEJAR LA LOMCE? > No portar les criatures a les proves externes de 3er i de 6è de primària

Descarrega’t i comparteix el banner > Penja’l al Facebook, a Twitter, al Whatsup, envia’l per mail… Passa’l.

Noalalomce_net_Aprenentatge

Noalalomce_net_Aprendizaje_es