Noalalomce Net Infancia ES

La LOMCE i el caos: quines comunitats apliquen la LOMCE?

Si l’aprovació de la LOMCE ha vingut marcada per la imposició de la majoria popular al Parlament espanyol i un rebuig frontal de gran part de la comunitat educativa, la seva implantació no podia ser fàcil ni pacífica, i com a mostra, a data d’avui resulta gairebé impossible fer un document que resumeixi la implantació de la LOMCE al territori de l’Estat espanyol.

Amb el canvi de color polític de molts Governs autonòmics després de les eleccions del 24 de maig de 2015, l’anomenat FRONT ANTILOMCE, format inicialment pel País Basc, Catalunya i Andalusia, ara s’estén a les 12 Comunitats no governades pel Partit Popular. D’aquesta manera, ja només Castella i Lleó, Murcia, Madrid, Galicia i La Rioja defensen la reforma educativa.

De fet, la qüestió sobreimplantació o no de la LOMCE als diferents territoris va ser nucli del debat electoral; es van fer nombroses propostes, que anaven des de la desobediència a la suspensió del desenvolupament de la Llei Wert per les diferents Conselleries d’Educació mitjançant la normativa de desplegament. Per això, mig any després, volem analitzar en què han quedat aquelles promeses electorals i què s’ha fet aquest curs en què la LOMCE comença a aplicar-se als cursos parells de Primària i als senars de l’ESO i Batxillerat.

La realitat és que l’avenç de la LOMCE està resultant implacable; i malgrat s’esperava que els nous governs d’esquerres l’aturessin mitjançant la normativa de desplegament, la veritat és que hi ha hagut molts pocs canvis i finalment la LOMCE s’aplica en tota la seva extensió a comunitats com la Valenciana, Extremadura, Illes Balears, Navarra, Castella La Mancha, etc.

Les normatives autonòmiques, en general, han aprofitat els mateixos marges de la Llei WERT -que reforça la llengua, les matemàtiques i les ciències en detriment de l’ensenyament d’arts plàstiques i musicals, i potència el pensament empresarial més que el filosòfic- , i han intentat mitigar els seus efectes a l’hora d’escollir entre les assignatures especificades pel Ministeri (un 30% del currículum) i fixar lliurement les de lliure configuració.

Així doncs, el més destacable seria:

ANDALUSIA La Junta d’Andalusia, en mans del PSOE, si bé s’ha mostrat contraria a la LOMCE des del principi, finalment l’han aplicada intentant, diuen, minimitzar els seus efectes: es recupera Educación para la Ciudadanía i s’inclouen matèries com Filosofia o Tecnologia. Han anunciat que estan preparant una adaptació autonòmica de les avaluacions de Primària.

ARAGÓ Ha sigut a on s’ha actuat de manera més contundent per aturar el desplegament de la LOMCE. De fet, la resistència a la seva aplicació ha estat clau per arribar a pactes de govern entre PSOE-CHA i Podemos. S’han publicat noves instruccions pels centres educatius i al mes de juliol es van deixar sense efecte els decrets de currículums d’ESO i Batxillerat, aprovats pel govern anterior del PP. En substitució s’apliquen els currículums recollits a les Ordres de 2007 i 2008, elaborats segons la LOE del PSOE i adaptats a la LOMCE. Es recupera Educación para la ciudadania; no s’oferta Iniciativa Emprendedora y Empresarial; i s’ha reduït a una hora setmanal l’ensenyament de religió a 1r d’ESO, a favor d’Anglès, que passa de 3 a 4 hores setmanals. S’està treballant per minimitzar els efectes de la LOMCE a Primària.

ASTURIES A Astúries no hi hagut canvi de govern després de les autonòmiques, que segueix en mans del PSOE, ara amb IU. La resposta contra la LOMCE ha estat també contundent. El Principat manté Educación para la Ciudadania a ESO, i garantitza que tot l’alumnat faci Educació Plàstica, Visual, Audiovisual, Música i Tecnologia; redueix al mínim la religió. A segon de batxillerat es manté Filosofia com obligatòria; i s’augmenten les classes de bable. Com ja van fer el curs passat, han manifestat la seva voluntat de no aplicar les proves d’avaluació externa.

CANÀRIES Governada per Coalición Canaria –aquesta legislatura amb el PSOE-, s’havia manifestat des de fa temps contraria a la LOMCE. Tanmateix, recentment ha publicat els decrets de desenvolupament, en els que s’ha introduït Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, de caràcter obligatori entre 1r i 3r d’ESO per a tots el alumnes. També serà obligatori l’estudi d’una segona llengua estrangera a tota la Secundària i Batxillerat.

CANTÀBRIA Amb el canvi de govern, actualment en mans de la coalició formada pel Partido Regionalista de Cantabria i PSOE, s’han dut a terme mesures importants per aturar la LOMCE, mitjançant una sèrie d’instruccions que s’han enviat als centres educatius per aplicar ja en el present curs escolar: es recuperen els cicles de dos anys a Primària; es rescata l’àrea de coneixement del medi; es torna a introduir l’assignatura d’Educación para la Ciudadanía a 3r d’ESO i Batxillerat; i es recupera una hora de tutoria den el lloc d’una de religió. A més, Cantàbria ja s’ha mostrat contraria frontalment a les revàlides i avaluacions externes.

CASTILLA LA MANCHA El nou govern socialista també havia manifestat la voluntat d’aturar la LOMCE, cosa que finalment no ha fet.

CATALUNYA Havent sigut formalment crítica a la LOMCE des del principi, finalment el govern de Convergència i Unió amb ERC ha publicat els Decrets de desplegament, amb certes adaptacions com la reserva d’hores per assignatures com Música i Educació Plàstica, i l’ intent de postergar la segregació d’alumnes mitjançant la no separació de les Matemàtiques acadèmiques (per alumnes que hagin de fer batxillerat) i les aplicades (pels que faran FP). Es manté l’ensenyament en català.

EXTREMADURA Malgrat el canvi de Govern, ara a mans del PSOE, i la seva postura contrària a la LOMCE, es manté la normativa de desplegament aprovada pel PP pel curs 2015-16, per falta de temps per fer canvis, i s’estan estudiant mesures per mitigar els seus efectes de cara al curs vinent.

ILLES BALEARS El nou Govern balear, format per PSOE-MES-Podemos s’ha manifestat obertament contrari a la LOMCE, però finalment no s’han derogat ni suspès els Decrets aprovats per l’anterior Govern d’en Bauzá, del Partit Popular, i que són els que s’apliquen aquest curs 2015-2016, mentre està en tràmit la nova regulació. Pel curs actual s’han adoptat mesures aïllades com la flexibilització de les 3 hores setmanals de lliure disposició a ESO i Batxillerat per dedicar més hores a Música i Plàstica. Es farà 1,30 hora de Religió a Primària, 1 hora a ESO i 3 hores a Batxillerat.

NAVARRA El nou executiu format per Geroa Bai, EH BIldu, Podemos i I-E, ha manifestat la seva oposició a la LOMCE, però s’aplicarà amb normalitat perquè els currículums ja estaven aprovats al 2014 –Primària– i al 2015 -Secundària-.

PAIS BASC Finalment, el govern del PNV aplicarà una versió reduïda de la LOMCE. Redueixen les hores de religió mentre s’augmenten les de Ciències i Llengua Estrangera a Primària, i Ciències, Educació Física i Geografia i Historia a Secundària. Es posposa la separació d’alumnes per itineraris que la LOMCE fa a 3r d’ESO. El curs passat, només es van fer les proves de tercer de primària a 30 centres, concebut com un test pilot.

VALÈNCIA Un casa anàleg a l’extremeny, ja que el nou govern de PSOE-Compromís, després d’haver estat dels més crítics i haver amenaçat amb boicotejar la Llei, està aplicant els Decrets aprovats pel PP, amb petits canvis: reforçar les assignatures troncals a 1r de Batxillerat (de 3 a 4 hores setmanals) a canvi de suprimir una optativa específica (només en cursaran dues). Es suprimeixen les proves diagnòstiques autonòmioques de 1 i 4 de Primària, per fer les avaluacions establertes a la LOMCE.

Així doncs, tan sols els governs autonòmics d’Aragó, Astúries i Cantàbria han estat contundents contra el desplegament de la LOMCE. Ens trobem, però, amb una aplicació desigual de la Llei, en un moment d’incertesa, i sobretot d’espera. Volem la derogació de la LOMCE. No més ni remeis parcials i temporals. L’objectiu és el 20D: #VotaNoalaLOMCE