Noalalomce Net Bloquejar

#5 Exigir les dotacions econòmiques que preveu la LOMCE per noves tecnologies i alumnes amb necessitats especials