Noalalomce Guanyarperdre Agenda

#4 NOUS ITINERARIS

La LOMCE introdueix itineraris separadors a cursos que abans formaven part de l’educació obligatòria i igualitària per a tots, tot carregant-se el principi d’escola comprensiva

L’any 1990 la LOGSE va fer una aposta explícita per l’escola comprensiva ampliant l’educació obligatòria dels 14 als 16 anys. Aquest va ser un dels eixos rectors de la llei i els informes PISA n’avalen els resultats ja que, en equitat, Espanya es trobava en els llocs més alts del rànquing. La LOMCE, tanmateix, canvia de model i aposta per segregar els alumnes en edats primerenques. La implantació d’avaluacions externes i la “flexibilització de trajectòries” (amb la invenció de la Formació Professional Bàsica com a màxim exponent, un nou itinerari que deriva cap al món laboral als 15 anys sense permetre obtenir el Graduat Escolar) són els dos eixos de la LOMCE que introdueixen els mecanismes de separació, selecció i llançament de l’alumnat cap al món laboral abans dels 16 anys. La LOMCE modifica l’ESO i introdueix diferents vies diversificadores, acabant amb la intenció de configurar l’ESO com una Educació Secundària Obligatòria:

  • A segon d’ESO (13-14 anys) la LOMCE introdueix els Programes de Millora de l’Aprenentatge (article 27 de la llei). Una part dels nens i nenes seran apartats de la via principal que condueix a la universitat i quedaran aparcats en vies secundàries. En els contextos socials més desafavorits, la divisió classista queda assegurada.
  • A partir de tercer d’ESO (14-15 anys) amb la introducció d’una Formació Professional Bàsica.
  • A  quart d’ESO (15-16 anys) la LOMCE separa entre ensenyaments acadèmics i ensenyaments aplicats, els primers condueixen al Batxillerat i els segons a la Formació Professional.

+ INFO > Segregació vs Comprensió

COM POTS BLOQUEJAR LA LOMCE? > No recomanar la tria d’itineraris segregadors